6% Regeling:

Schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder

Het schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder (tot 15 september 2009 was het verlaagde tarief van toepassing op woningen ouder dan 15 jaar) valt onder het 6%-tarief (tabel I, post b8).

Ook behangen valt onder het 6%-tarief.

 

De hoedanigheid van dienstverrichter en afnemer

Voor de toepassing van het 6%-tarief is het niet noodzakelijk dat een schilders-/stukadoorsbedrijf het schilder-/stukadoorswerk verricht: ook aannemers, klusbedrijven en dergelijke die (onderdelen van) schilder-/stukadoorswerk uitvoeren mogen het 6%-tarief hanteren. Ook is het niet noodzakelijk dat de opdrachtgever een particulier is: het 6%-tarief geldt ook als woningbouwcorporaties en dergelijke opdracht geven tot het verrichten van schilder-/stukadoorswerk in particuliere woningen.

Onderaanneming

Als schilder-/stukadoorswerk in onderaanneming wordt verricht (bijvoorbeeld bij renovatieprojecten), is het 6%-tarief zowel in de relatie hoofdaannemer-opdrachtgever als in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer van toepassing.

Schilder-/stukadoorswerk dat is opgenomen in aannemingsprojecten

Als schilder-/stukadoorswerk deel uitmaakt van een bepaald aannemingswerk, mag het schilder-/stukadoorswerk voor de tarieftoepassing worden afgesplitst. Voorwaarde is dat de aannemer het schilder-/stukadoorswerk op zijn offerte en factuur afsplitst van het overige werk.

Voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden bij schilderwerk

Onder de voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden bij schilderwerk vallen:het schoonmaken, wassen, ontvetten, afbranden, afbijten en schuren van de te schilderen ondergrond
zogenaamd ’preventief onderhoud’, dat wil zeggen het repareren van de te schilderen ondergrond met materiaal dat van een andere aard is dan het oorspronkelijke materiaal waaruit de ondergrond bestaat. Bij een houten ondergrond valt te denken aan het herstel met verfproducten en pasteuze materialen zoals plamuur en houtrotrenoveerpasta’s (vooral epoxypasta’s). Bij een betonnen ondergrond gaat het om (kleinschalig) herstel met kunststofgebonden mortels.
het herstel van omtrekspelingen (dat wil zeggen het afschaven van ramen en deuren vanwege de laagdikte en kleefkracht van verf)
uitvoeren van kitwerk dat een onderdeel vormt van het verfsysteem (dat wil zeggen het dichtkitten van openstaande verbindingen in de te schilderen ondergrond en het vervangen/herstellen van de kitvoeg tussen het glas en het raam- of deurkozijn)
het stralen van vooral metalen en betonnen ondergronden, voor zover beperkt tot het handmatig of mechanisch reinigen en verwijderen van oude verflagen, binnen dezelfde opdracht, gevolgd door het aanbrengen van een verfproduct
het afplakken van de omgeving van de te schilderen ondergrond dan wel het afdekken van ruimtes waarbinnen schilderwerk plaatsvindt (met afplaktape, plastic en dergelijke)
De hiervoor bedoelde voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden worden meestal niet afzonderlijk aan de opdrachtgever gefactureerd, maar zijn in de prijs voor het schilderwerk verwerkt.Het eigenlijke schilderwerk
Het eigenlijke schilderwerk bestaat uit de volgende werkzaamheden:het verwerken en aanbrengen van impregneer- en voorstrijkmiddelen, grondverf, hechtprimer en dergelijke
het verwerken en aanbrengen van lakverf, structuurverf, vernis, beits, betonverf en dergelijke op de ondergrond
Met ‘verwerken en aanbrengen’ wordt gedoeld op: iedere toepassing van de hulpmiddelen die worden gebruikt bij het schilderwerk,

  • Zoals de spuit, kwast en roller.
  • Het schilderen via gieten en dompelen.
  • Gebruikte materialen.

De bij het schilderen gebruikte materialen vallen ook onder het 6%-tarief.Schuren en lakken van parketvloeren.
Het schuren en lakken van parketvloeren valt niet onder het 6%-tarief. Bij parketvloeren is sprake van de bedekking van een (betonnen of houten) vloer. Het schuren en lakken van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning valt wel onder het 6%-tarief.

Let op! Het 6%-tarief geldt niet voor werkzaamheden die te ver afstaan van het eigenlijke schilderwerk.

Schilderen is: het verwerken en aanbrengen van een verf- of schildersysteem. Een verf- of schildersysteem is het geheel van werkzaamheden dat samenhangt met het voorbehandelen van een bepaalde ondergrond en het in aansluiting daarop afwerken van die ondergrond met bepaalde verfproducten (zoals lakverven, vernissen en beitsen). Uit deze omschrijving volgt dat de voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden van een schilder ook onder het 6%-tarief vallen.