Belangrijke info:

Hier treft u een uitleg aan over de 6% BTW regeling die van toepassing is voor woonhuizen ouder dan 2 jaar.

Tevens een inzage in onze leveringsvoorwaarden zoals deze bij de KvK zijn gedeponeerd.